DO GÓRY

POWRÓT

Historia przedszkola nr 29 w zabrzu

Historia Przedszkola nr 29

 

    Budynek (teraźniejszego) Przedszkola nr 29 został wybudowany i ufundowany w 1901r. przez zabrzanina murarza Pana Wygascha. Od 1901 do 1926r. pełnił funkcję szkoły podstawowej dla dzieci polskich oraz mniejszości niemieckiej. 

   01 września 1927r rozpoczęło swoją działalność Przedszkole – była to ochronka prowadzona przez zakonnicę, siostrę zakonną Edmundę Kapelańską przy ośmioklasowej Szkole Powszechnej w Kończynach.

     Założycielem ochronki z polecenia Urzędu Województwa Śląskiego był kierownik szkoły p. Gałuszka. Ochronka działała do 1940 r.  W okresie wojennym w budynku mieścił się tzw. Urząd dla kobiet, najprawdopodobniej Liga Kobiet oraz magazyn mebli  mieszkańców Kończyc, a także szwalnia w której kobiety szyły onuce i nauszniki dla wojska. 

   Po zakończeniu wojny, kiedy odzyskano niepodległość, jedną z najpilniejszych potrzeb nowopowstałej Polski było zorganizowanie szkolnictwa. Powstawały polskie szkoły

i przedszkola. Kończyce nie pozostały w tyle i dnia 1 marca 1945r

w budynku starej szkoły powstało przedszkole Nr 1 (obecnie nr 29). Na swoje dawne stanowisko powróciła Edmunda Kapelańska. W październiku 1950 roku dotychczasowe kierownictwo zostało przekazane pani Stefanii Stachak. W 1954r kierownikiem placówki została pani Wanda Starowicz i prowadziła ją do 1988r. Kolejnymi dyrektorami przedszkola były panie: Małgorzata Zwolińska w latach 1988-1992; mgr Beata Wójcik w latach 1992-1996; Irena Eichberger 1996- 2000r.  Od 2000r nasze przedszkole prowadzi pani dyrektor mgr Katarzyna Sputo.

 

 

PADEREWSKIEGO 53

41-810 ZABRZE