Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

 

Szanowni Rodzice!!!

 

       Dyrekcja Przedszkola nr 29 w Zabrzu działając na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze- Zarządzenie Nr 1113/WO/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, na rok szkolny 2024/2025 informuje rodziców o postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminach składania dokumentów do Przedszkola związanych z zapisem dziecka na nowy rok szkolny 2024/2025 do Przedszkola nr 29.

 

Dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.

 

Termin składania deklaracji  kontynuacji wychowania przedszkolnego 

od 27.02 do 4.03.2024r.

 

Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane. Brak złożonej w określonym terminie deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu.

Druk deklaracji dostępny u Pań dyżurujących w godzinach pracy przedszkola.

 

 

Zapisy na nowy rok szkolny 2024/2025 odbywają się poprzez stronę internetową: https://przedszkola-zabrze.nabory.pl

 

DO GÓRY

REKRUTACJA

POWRÓT

Usługi

PADEREWSKIEGO 53

41-810 ZABRZE