O NAS

DO GÓRY

POWRÓT

Nasze ZAbawy

Nasze przedszkole :

O nas

wspiera rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne, przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji

 

jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców

 

wspiera aktywność poznawczą i twórczą

 

uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka

 

wspiera rozwój wrażliwości emocjonalnej

i wyobraźni

 

wspiera samowychowanie, samokształcenie

i kierowanie własnym rozwojem

 

wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami

 

wspiera prospołeczne i prozdrowotne działania dziecka

 

otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka

 

umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska

PADEREWSKIEGO 53

41-810 ZABRZE